=WE

Är du innovatör, kreatör, marknadsstrateg eller något annat och vill samarbeta konceptuellt? Skriv en rad och låt oss se om vi kan hitta ett samarbete.
Kontakta mig, Charlotte här: trends@voidcurrents.se

Are you an innovator, creative person, marketing strategist or something else looking for conceptual collaboration? Write a word or two and let us see if we have something in common.
Contact me, Charlotte: trends@voidcurrents.se