&TRENDS

(In english below)
Trender finns runt omkring oss hela tiden och de rör sig kontinuerligt precis som allt annat. Huvudtrenderna, de viktigaste som jag ser det just nu, flödar från tomrumsströmningar och det är både namn och fokus för min blogg. De intresserar mig mest eftersom det förbinder oss med moder jord och alla hennes aspekter. Individuellt och globalt.

Trends are all around us all the time and they move constantly as everything else. As I see it right now the major trends flows from the void currents and this is also the name and focus of my blog. I believe this is the most interesting phenomena since it connects us to mother earth in all her aspects. Individually and globally.