Tag Archives: tomrum

Att komma hem

English version

”I am home.
I give you comfort, I shelter your family.
See me for who I am.
Home sweet home…”


Nature Is Speaking: Reese Witherspoon is Home | Conservation International (CI) från Conservation International (CI)Youtube.

En ny kortfilm från Conservation International (CI), ur den prisbelönade serien av filmer ”Nature Is Speaking” som första gången visades på Förenta Nationernas Momentum for Change Awards ceremony på Klimatmötet i Paris i december 2015.
Den Oscarsbelönade skådespelerskan Reese Witherspoon gör den engelska berättarrösten och Oscarsbelönade skådespelerskan Marion Cotillard den franska. ”Home” producerades till Klimatmötet för att uppmärksamma förhandlare och världens ledare om vår gemensamma skyldighet – hur vi tar hand om vår jord som tar hand om oss alla.

–––
Den här bloggen har handlat om tomrumsströmningar. En slags antitrendreflektion i ett nytt paradigm. Trender som samskapas av evolutionen. Eftersom strömningen uppstått ur en intuitiv fysisk förnimmelse av en frekvens innan den materialiserats har ambitionen här varit att spegla detta genom bilder (med ett etiskt förhållningssätt till kreatörens upphovsrätt). För att förhoppningsvis skapa trovärdighet och ett värde för följare samtidigt som själva antitrenden pågår.

Nu flyttas mitt fokus till ett annat tomrum för att se vad som vill uttryckas i den kreativa väven tillsammans med moder jord. Så tack alla ni följare runt om i världen som hängt med på den här resan. VoidCurrents önskar er alla den bästa av vägar hem med den här fina kortfilmen ovanan ur serien ”Nature is Speaking”.

Är du en rebell?

Void
English version
Har du tänkt på att det pågår en revolution? Att fler och fler upplever stora förändringar i sina liv? Att omvälvande små och stora händelser i världen tydligt signalerar att vi är på väg in i en ny era? För många med mig har det blivit speciellt tydligt de senaste åren. Efter decennier av sökande i mångtusenåriga läror. Det har vuxit från enskilda individers sökande till en mäktig kollektiv och global rörelse. En strömning i tiden.

Fleur de Lys Den franska liljan visade sig för mig vid flera tillfällen en dag i december 2012 – La fleur-de-lys. En vit (här en svart grafisk version) stiliserad lilja med rötter i orienten och det bysantinska riket. Senare heraldisk symbol använd i vapenmärke för Ludvig VII och därefter Frankrikes vapen. Inom kristendomen även förknippad med treenigheten, fadern, sonen och den helige anden samt med Maria. En oskuldsfull symbol som ”förlorade” oskulden genom maktmissbruk av det tidigare kungadömet. Efter den franska revolutionen ersatt av trikoloren och fortsatt en stark och jungfrulig symbol.

Ord som makt, uppror och renhet känns aktuella i samman­hanget. Jag känner starkt att revolutionen nu mani­fe­steras i vår gemen­samma nya verklighet. I din verklighet, så som du nu uppfattar den. Med själ och hjärta som vapen. Den nya eran är här – vad du än väljer att kalla den. Den nya tidsåldern, Gyllene tidsåldern* eller Den nya tiden. Bortom trossystem och landsgränser.

En fredligt sinnad revolution tack vare Yoga- och mind­ful­ness­revolutionen som lär oss att färdas på djupet i kropp och sinne. Som ger oss ett stärkt och öppet sinne redo att motta ett rent inflöde. Mat­revolutionen – ett öppet sinne och ren kropp som vill ha ren föda utan att belasta jordens resurser. Mat som vår nya medicin. Den sexuella revolutionen och tantra som fördjupar vårt medvetande och öppnar dörrar till slutna rum. Hjärtats revolution.

Det rena öppna sinnet ifrågasätter gamla makt­strukturer och inga områden lämnas orörda. Politik, ekonomi, användandet av globala resurser. Den globala reningen pågår och strömmar ifrån den enda källan. Allas vår Moder Jord. Den kvinnliga energin behöver balanseras i världen och HON leder oss. Den intuitiva feminina energin som vet vad som är rätt och leder oss till skapande livskraft. Som kan gestaltas på många olika vis. Genom att lyssna inåt och vila i henne tillåter vi motpolen, den maskulina energin att vara i sin kraft. I var man och kvinna i ensamhet och tillsammans i tvåsamhet. Båda energierna i balans, yin och yang, jord och himmel.

Ett digital­bombarderat sinne, till följd av rättighets­revolutionen och den digitala revolutionen, längtar efter sin motpol. Tomrums­skapandet – från överfullt till öppet och mottagande. Fritt från ängslan eller kopierings­behov. Ett eget autentiskt uttryck. Just nu vaggas vi in i det tomrummet – av tomrummet självt… Så varsamt in i den friden, till din och min kärna, där det finns utrymme att hitta helt egna vägar som skapas av oss själva. Våra nya öppnare sinnen är känsliga mottagare av förtätningar och förtunningar, genom ljud, ljus, doft, smak och känsel i rumsliga eller ickerumsliga upplevelser. I föreningen mellan sinnenas känslighet och tomrums­energin skapas en fördjupad relation till naturens ursprung och enhets­medvetandet.

Så i detta nu skapas revolutionen av sig själv ur skapelsens inre. Med DIG som medskapare.

Vive la (R)Évolution!

*Jag bestämde mig för att ändra namn från ”Guldåldern” till det mer korrekta ”Gyllene tidsåldern”