Tag Archives: personlig utveckling

Bara mig själv

Just Me
English version
Känner starkt idag för att lämna alla gamla ”förklaringsmodeller”. Inte för att de var dåliga – de har alla tjänat sitt syfte, verkligen. Det är tydligt att det är så vi kollektivt går vidare nu, efter år av utforskande av olika visdomsläror. Tillbaka till ett naturligt lyssnande. Detta beror naturligtvis på var du befinner dig på din egen livsresa.

Det är som att kroppen kommer till en punkt där visdomen bara finns. Lite som att falla i armarna på en god gammal vän. En hållande kraft och visshet om att vara hemma i sig själv.

På min resa har framför allt Ayurveda varit en stor inspiration. Det har givit mig svar på så många frågor och en stor förståelse för sambandet mellan kropp och själ. Mina kroppstyper och dominanta element i förhållande till min omvärld och helheten – naturen.

Ändå – so what om jag är ”si eller så” – jag vill inte längre låta mig bli definierad av något utanför mig själv! Jag märker att på samma sätt som det ger förklaring och i viss mån lindring så kan det också ge en falsk uppfattning om ett slags utanförskap.

Jag tror det stämmer in på flera olika modeller och missförstå mig inte – en stor del behövs! Jag upplever bara starkt att när de tjänat sitt syfte – uppmärksammat det som behöver uppmärksammas – så är det dags att lämna och gå vidare.

Som med all inspiration – TA IN, NJUT, FÖRÄDLA och GÅ VIDARE. Så nu lämnar jag valda delar bakom mig med vissheten om att jag fått de lärdomar jag behövde.

Och blir MIG SJÄLV.