Tag Archives: jean-baptiste fort

Följ void-karavanen


English version
För mig är tidens tecken och symboler en kär lek. Att intuitivt följa min omgivnings uttryck i ett slags tidsforskande pågår både undermedvetet och medvetet. Och filtreras genom min egen perception. Den här bilden (Rebel av Jean-Baptiste Fort) fick stå som symbol för mitt första blogginlägg för drygt två år sedan. Som ett slags manifest för den nya tiden som växer fram omkring oss i vårt nu.

I ett spontan rendezvous idag i Stockholm möter den mig i ett skyltfönster. Framkallad av evolutionen, mångfaldigad med passepartout och inramad, för att sprida ljus, hopp och kraft. Eller égalité, fraternité och liberté.

En cirkel är sluten. Evolutionen pågår. Vi kärleks-, yoga-, mat- och digital-revolutionerar och evolutionerar oss. Inifrån och ut. Utifrån och in. Polarisering, balans och där i mötet – sker det magiska. Med tiden blir vi fler och fler.
Följ med void-karavanen!

Se bilden i originalinlägget
Läs manifestet

Follow the Void Caravan


Observing current signs and symbols is a passion-driven game I play. Through the expressions of my environment I engage intuitively like an explorer of time currents. Mostly unconscious and with consciousness too. Filtered through my perception.

The original image (Rebel by Jean-Baptiste Fort) pictured above was used two years ago, as a symbol in the first post ever, here on the blog. As a kind of manifest of the new era growing in this now.

Today reconnecting with it in a spontaneous rendezvous through a window display in Stockholm. Developed by evolution, multicopied, framed and matted, ready to spread the word of light, hope and strength. Or égalité, fraternité and liberté.

A closing of a circle. The evolution is in progress. Through the love, yoga, food and digital revolutions it evolutes us. From the inside out and reversed. Polarity, balance and the magic in the meeting point between the two. Growing and flowing with time.
Come join the void caravane!

View the original image post
Read the manifest