Tag Archives: animation

En odysseé genom livets känslor

John-William-Godward---Contemplatio
English version
Från originalmålningen ’Kontemplation’ av John William Godward. 1903.

Eller som kreatören själv beskriver – ”A path of sighs through the emotions of life” – En stig av suckar genom livets känslor (fri översättning). De djupa inre känslorna uttryckta genom 118 klassiska målningar från Renässansen till slutet av 1800-talet. I den här tolkningen animerade till rörelse av italienske animatören och regissören Rino Stefano Tagliafierro. Läs hans manifest. Upplev mästerverket nedan och var beredd på starka uttryck.*

B E A U T Y – dir. Rino Stefano Tagliafierro from Rino Stefano Tagliafierro on Vimeo.

*MEDDELANDE! – Ett meddelande från upphovsmannen
Vi är ledsna över att behöva meddela att under viss tid kommer videon inte att kunna visas i sin helhet. Detta beror på villkor i samband med en rad betydelsefulla internationella festivaler där B E A U T Y deltar.

An Odysseé through Emotions of Life

John-William-Godward---Contemplatio
From the original painting ’Contemplation’ by John William Godward. 1903.

Or as the creator describes it – ”A path of sighs through the emotions of life”. The deep inner emotions of life expressed through 118 classical paintings from the Renaissance to the end of the 19th century. In this interpretation animated to motion by Italian experimental animator and director Rino Stefano Tagliafierro. Read his manifesto. Experience this piece of art below and be aware of strong expressions.*

B E A U T Y – dir. Rino Stefano Tagliafierro from Rino Stefano Tagliafierro on Vimeo.

*ATTENTION – Message from the Artist
We are sorry to inform you that, owing to the regulations of a series of important international festivals in which B E A U T Y will take part, for a certain period of time the video will not be available in its complete version.