Monthly Archives: januari 2016

Att komma hem

English version

”I am home.
I give you comfort, I shelter your family.
See me for who I am.
Home sweet home…”


Nature Is Speaking: Reese Witherspoon is Home | Conservation International (CI) från Conservation International (CI)Youtube.

En ny kortfilm från Conservation International (CI), ur den prisbelönade serien av filmer ”Nature Is Speaking” som första gången visades på Förenta Nationernas Momentum for Change Awards ceremony på Klimatmötet i Paris i december 2015.
Den Oscarsbelönade skådespelerskan Reese Witherspoon gör den engelska berättarrösten och Oscarsbelönade skådespelerskan Marion Cotillard den franska. ”Home” producerades till Klimatmötet för att uppmärksamma förhandlare och världens ledare om vår gemensamma skyldighet – hur vi tar hand om vår jord som tar hand om oss alla.

–––
Den här bloggen har handlat om tomrumsströmningar. En slags antitrendreflektion i ett nytt paradigm. Trender som samskapas av evolutionen. Eftersom strömningen uppstått ur en intuitiv fysisk förnimmelse av en frekvens innan den materialiserats har ambitionen här varit att spegla detta genom bilder (med ett etiskt förhållningssätt till kreatörens upphovsrätt). För att förhoppningsvis skapa trovärdighet och ett värde för följare samtidigt som själva antitrenden pågår.

Nu flyttas mitt fokus till ett annat tomrum för att se vad som vill uttryckas i den kreativa väven tillsammans med moder jord. Så tack alla ni följare runt om i världen som hängt med på den här resan. VoidCurrents önskar er alla den bästa av vägar hem med den här fina kortfilmen ovanan ur serien ”Nature is Speaking”.

To Come Home

“I am home.
I give you comfort, I shelter your family.
See me for who I am.
Home sweet home…”


Nature Is Speaking: Reese Witherspoon is Home | Conservation International (CI) from Conservation International (CI) on Youtube.

A new short film from Conservation International (CI) and their award-winning “Nature Is Speaking” series that debuted at the United Nations Momentum for Change Awards ceremony at the climate negotiations in Paris in december 2015.
Voiced in English by Academy Award-Winning actress Reese Witherspoon and in French by Academy Award-winning actress Marion Cotillard. ”Home” was produced to remind negotiators and world leaders at the climate talks of our common duty — how to care for the Earth that cares for us all.

–––
This blog came to be about void currents. A kind of antitrend reflection i the new paradigm. Antitrends that are cocreated by the evolution. The current begins as an intuitive fysical experience of a frequence, before it is materialized. Therefore the blogs aim has been to reflect this through images (honouring the copyright of the creator) hopefully making content trustworthy and creating value to followers along with the prescence of the antitrend.

I am now guided to redirect my focus to another void. To see how it wishes to express itself on to the fabric of creation with mother nature. Thank you for hanging in here – followers from all around the world. VoidCurrents wish you all the best of journeys home with this beautiful short film above from the film series “Nature is Speaking”.