Att komma hem

English version

”I am home.
I give you comfort, I shelter your family.
See me for who I am.
Home sweet home…”


Nature Is Speaking: Reese Witherspoon is Home | Conservation International (CI) från Conservation International (CI)Youtube.

En ny kortfilm från Conservation International (CI), ur den prisbelönade serien av filmer ”Nature Is Speaking” som första gången visades på Förenta Nationernas Momentum for Change Awards ceremony på Klimatmötet i Paris i december 2015.
Den Oscarsbelönade skådespelerskan Reese Witherspoon gör den engelska berättarrösten och Oscarsbelönade skådespelerskan Marion Cotillard den franska. ”Home” producerades till Klimatmötet för att uppmärksamma förhandlare och världens ledare om vår gemensamma skyldighet – hur vi tar hand om vår jord som tar hand om oss alla.

–––
Den här bloggen har handlat om tomrumsströmningar. En slags antitrendreflektion i ett nytt paradigm. Trender som samskapas av evolutionen. Eftersom strömningen uppstått ur en intuitiv fysisk förnimmelse av en frekvens innan den materialiserats har ambitionen här varit att spegla detta genom bilder (med ett etiskt förhållningssätt till kreatörens upphovsrätt). För att förhoppningsvis skapa trovärdighet och ett värde för följare samtidigt som själva antitrenden pågår.

Nu flyttas mitt fokus till ett annat tomrum för att se vad som vill uttryckas i den kreativa väven tillsammans med moder jord. Så tack alla ni följare runt om i världen som hängt med på den här resan. VoidCurrents önskar er alla den bästa av vägar hem med den här fina kortfilmen ovanan ur serien ”Nature is Speaking”.

To Come Home

“I am home.
I give you comfort, I shelter your family.
See me for who I am.
Home sweet home…”


Nature Is Speaking: Reese Witherspoon is Home | Conservation International (CI) from Conservation International (CI) on Youtube.

A new short film from Conservation International (CI) and their award-winning “Nature Is Speaking” series that debuted at the United Nations Momentum for Change Awards ceremony at the climate negotiations in Paris in december 2015.
Voiced in English by Academy Award-Winning actress Reese Witherspoon and in French by Academy Award-winning actress Marion Cotillard. ”Home” was produced to remind negotiators and world leaders at the climate talks of our common duty — how to care for the Earth that cares for us all.

–––
This blog came to be about void currents. A kind of antitrend reflection i the new paradigm. Antitrends that are cocreated by the evolution. The current begins as an intuitive fysical experience of a frequence, before it is materialized. Therefore the blogs aim has been to reflect this through images (honouring the copyright of the creator) hopefully making content trustworthy and creating value to followers along with the prescence of the antitrend.

I am now guided to redirect my focus to another void. To see how it wishes to express itself on to the fabric of creation with mother nature. Thank you for hanging in here – followers from all around the world. VoidCurrents wish you all the best of journeys home with this beautiful short film above from the film series “Nature is Speaking”.

Följ void-karavanen


English version
För mig är tidens tecken och symboler en kär lek. Att intuitivt följa min omgivnings uttryck i ett slags tidsforskande pågår både undermedvetet och medvetet. Och filtreras genom min egen perception. Den här bilden (Rebel av Jean-Baptiste Fort) fick stå som symbol för mitt första blogginlägg för drygt två år sedan. Som ett slags manifest för den nya tiden som växer fram omkring oss i vårt nu.

I ett spontan rendezvous idag i Stockholm möter den mig i ett skyltfönster. Framkallad av evolutionen, mångfaldigad med passepartout och inramad, för att sprida ljus, hopp och kraft. Eller égalité, fraternité och liberté.

En cirkel är sluten. Evolutionen pågår. Vi kärleks-, yoga-, mat- och digital-revolutionerar och evolutionerar oss. Inifrån och ut. Utifrån och in. Polarisering, balans och där i mötet – sker det magiska. Med tiden blir vi fler och fler.
Följ med void-karavanen!

Se bilden i originalinlägget
Läs manifestet

Follow the Void Caravan


Observing current signs and symbols is a passion-driven game I play. Through the expressions of my environment I engage intuitively like an explorer of time currents. Mostly unconscious and with consciousness too. Filtered through my perception.

The original image (Rebel by Jean-Baptiste Fort) pictured above was used two years ago, as a symbol in the first post ever, here on the blog. As a kind of manifest of the new era growing in this now.

Today reconnecting with it in a spontaneous rendezvous through a window display in Stockholm. Developed by evolution, multicopied, framed and matted, ready to spread the word of light, hope and strength. Or égalité, fraternité and liberté.

A closing of a circle. The evolution is in progress. Through the love, yoga, food and digital revolutions it evolutes us. From the inside out and reversed. Polarity, balance and the magic in the meeting point between the two. Growing and flowing with time.
Come join the void caravane!

View the original image post
Read the manifest

En odysseé genom livets känslor

John-William-Godward---Contemplatio
English version
Från originalmålningen ’Kontemplation’ av John William Godward. 1903.

Eller som kreatören själv beskriver – ”A path of sighs through the emotions of life” – En stig av suckar genom livets känslor (fri översättning). De djupa inre känslorna uttryckta genom 118 klassiska målningar från Renässansen till slutet av 1800-talet. I den här tolkningen animerade till rörelse av italienske animatören och regissören Rino Stefano Tagliafierro. Läs hans manifest. Upplev mästerverket nedan och var beredd på starka uttryck.*

B E A U T Y – dir. Rino Stefano Tagliafierro from Rino Stefano Tagliafierro on Vimeo.

*MEDDELANDE! – Ett meddelande från upphovsmannen
Vi är ledsna över att behöva meddela att under viss tid kommer videon inte att kunna visas i sin helhet. Detta beror på villkor i samband med en rad betydelsefulla internationella festivaler där B E A U T Y deltar.

An Odysseé through Emotions of Life

John-William-Godward---Contemplatio
From the original painting ’Contemplation’ by John William Godward. 1903.

Or as the creator describes it – ”A path of sighs through the emotions of life”. The deep inner emotions of life expressed through 118 classical paintings from the Renaissance to the end of the 19th century. In this interpretation animated to motion by Italian experimental animator and director Rino Stefano Tagliafierro. Read his manifesto. Experience this piece of art below and be aware of strong expressions.*

B E A U T Y – dir. Rino Stefano Tagliafierro from Rino Stefano Tagliafierro on Vimeo.

*ATTENTION – Message from the Artist
We are sorry to inform you that, owing to the regulations of a series of important international festivals in which B E A U T Y will take part, for a certain period of time the video will not be available in its complete version.

The Opening of Doors

Jim Morrison

Yes, much of the hard work is done. In fact some of it was already done during the mid sixties. Jim Morrison in The Doors would have turned seventy 8th of December 2013 if he had still been around. Many of those poetic and epic lyrics he created are still highly relevant. The existential message from a time of big movements with music as a catalytic power still makes great impact and more than ever before with a sweet feeling of humbleness.

Since this echo from the past has been following me for 1,5 years I have observed an increasing interest for The Doors. (See links at the bottom for further exploration on your own) There are numerous blogs and pages with interesting content and photos of the band. My personal reflection is that we unconsciously feel a connection to this era. Astrologers are referring to planetary constellations shaping these doorways of consciousness through history. Cyclic changes or cyclic evolution are other ways to describe this.

Civil rights, the student and sexual revolution were some big movements then. Surrounded by psycedelic and experimental currents all creating significant shifts of consciousness. What struck me is that the shift we are experiencing right now most likely is a closing of a cycle. It is time now to harvest those wisely planted seeds.

Take your time and listen to this interview (also included in the Spotify playlist below) with Jim Morrison that speaks for itself. Or read some extracts here.
_ _ _

Some inspirational extracts from lyrics and interviews

WHEN THE MUSICS OVER
What have they done to the earth?
What have they done to our fair sister?
Ravaged and plundered and ripped her and bit her
Stuck her with knives in the side of the dawn
And tied her with fences and dragged her down

PEOPLE ARE STRANGE
People are strange when you’re a stranger

Faces look ugly when you’re alone
Women seem wicked when you’re unwanted
Streets are uneven when you’re down

Extracts from an interview by Lizzie James. Read the complete interview here
Interviewed by Lizze James, Jim explains the meaning of the verse ”My only friend, the End”:
Jim: Sometimes the pain is too much to examine, or even tolerate… That doesn’t make it evil, though – or necessarily dangerous. But people fear death even more than pain. It’s strange that they fear death. Life hurts a lot more than death. At the point of death, the pain is over. Yeah – I guess it is a friend…

From the same interview:
Lizzie: How can we break through the rules and lies?
Jim: By listening to your body – opening up your senses. Blake said that the body is the soul’s prison unless the five senses are fully developed and open. He considered the senses the “windows of the soul.” When sex involves all the senses intensely, it can be like a mystical experience…Jim Morrison

And another one
Jim: I offer images – I conjure memories of freedom that can still be reached – like the Doors, right? But we can only open the doors – we can’t drag people through. I can’t free them unless they want to be free – more than anything else… Maybe primitive people have less bullshit to let go of, to give up. A person has to be willing to give up everything – not just wealth. All the bullshit he’s been taught – all society’s brainwashing. You have to let go of all that to get to the other side. Most people aren’t willing to do that.
_ _ _

Let 2014 become the year when we dare to become our authentic selves without just becoming fake copies. Dare to speak and live our deep wisdom. Find a saint, artist, philosopher or writer that speaks to your heart. Listen to wise elderly people and learn from the young ones. Let that which inspires you the most lead you towards your own authenticity. Know that many have travelled these roads before us and note that no one has travelled yours. We are all beginners at this time on earth.

The doorway you may find works as an entrance to the void. I refer to the void as the ultimate source from which our authenticity is pouring. From this place the possibilities are infinite. When you feel ready to take this step don´t hesitate – allow yourself to become your own true self. Without judgment or expectation, just choose it. Are you ready to choose?

Please note that I am sharing this from pure interest and as an observer, I have no authority to be an expert on either the sixties, The Doors or Jim Morrison.

If you´re a big fan of The Doors you might like this page:
http://www.jimmorrisonproject.com

Some info on a film project – Before the End – with an aim to portrait the true spirit of Jim Morrison:
Jim Morrison Documentary Begins Production

Biography by John Densmore:
The Doors’ John Densmore Talks About the Band’s Ugly, Six-Year Feud

Heres a link to an article about the reunion of Robby Krieger and John Densmore:
Doors Survivors Reunite, Reflect on Jim Morrison and Ray Manzarek

About Ray Manzarek´s death last year: Ray Manzarek, Doors Keyboardist, Dead at 74

Interview from CBC interviews

Extracts from interview by Tony Thomas
Los Angeles, California, May 27, 1970.

Listen to the complete interview on YouTube

Question: Life does seem to become more involved and complex. You know we´re becoming computerized and dehumanized in that process. That bugs me and I want to hear what bugs you and your generation?

Jim: There does seem to be a trend toward a turn to a kind of primitive outlook on life. A more tribal attitude. I think it´s a natural reaction to industrialization but unfortunately I think it´s kind of naive because the future is becoming increasingly mechanized and computerized as you call it and I don´t think there is any turning back. Just figuring out a way to survive, thrive, in that kind of society. If there is any chance of going back… Look at it this way to: The hippie lifestyle is really a middle-class phenomena, and it could not exist in any other society except ours where such an incredible surfed of goods, products and leisure time. I think that´s the reason for it because generations immediate preceding ours had world-wars and depressions to contend with. For the last ten or fifteen years in this country there is time enough, and there is money enough to live a kind of a flagrant outrageous lifestyle which was not possible before.
_ _ _

Question: You have written a line of poetry which reads: “The spectator is a dying animal.”
Jim: “…To me there is something incredibly sad about a bunch of human beings sitting down watching something take place and just when you think about it… I love movies as much as anyone else but the spectacle of millions and millions of people, sitting in movie theaters and in front of television sets every night, watching a second or third hand reproduction of reality going on. When the real world is right there in there living room or right outside in the street or down the block somewhere. I think it´s a tool to hypnotize people into a kind of a waking sleep. But I think the major influence in the next decade or so is going to be the people. I don´t know what you should call them except maybe “the connectors”, the people who are able to assemble masses, huge masses of people into one spot as we witnessed in pop-festivals in last two or three years. The kind of people that can assemble huge crowds in one spot I think will be the major influences on mass culture in the next decade. I think the rock music enthusiasm have created some of the, probably some of the most exiting music and theatrical events on the planet. I think they´re fantastic.”
_ _ _

Question: Jim, when talking about life we have the business of the sexual relationship, the relationship between men and women and we all wonder how much it has change. The role of the man and the woman of modern life. We even have a horrible thing called unisex which terrifies me. Do you think there is much of a difference in the style of life affecting the man-woman relationship today?

Jim: Well, you know, when you look at history, it seems to be cyclical. There been many periods in history when women were the major controlling influence in life. Matriarchal societies and all that kind of thing. I think … I think women are becoming increasingly important. I mean I mean it´s a ridiculous thing to try and talk about, really in such simple terms but I think… the influence of women is becoming more and more felt. I am not sure I can expand on that but I think you know what I mean… I think, you know, the unisex trip is really a cop out. What´s happening is life is becoming more and more feminized… I think so.

Question: That the male is now less masculine because he has no need to be very masculine..?

Jim: Yeah, that´s true. And yeah there is no frontier to conquer and hunting and fishing and all that… you know it´s not as a basic survival thing and I think life is becoming increasingly feminized.

Question: Softer for a man, you think that´s good?

Jim: Sure. Well I think women have it all over men.
I really think they have the right idea.

Question: Which is what?

Jim: Less inclination toward intellectualizing things and the need for formalizing and idealizing life and just simply accepting it, living it.

Question: We tend to think of women as being starry-eyed and romantic but if you think about it – most of the romanticizers and idealists are men…

Jim: Very true

Question: Do you think that would change?

Jim: Yeah, I think it´s cyclical though I think, in a highly complex and industrialized system, which we are engaged in, machines take the place of an earnest day-to day tackling of survival and when that disappears then you get increased feminization.

Question: You are a student of the cinema, you´ve studied cinema at the UCLA and one of the things that you´ve written about the cinema is this; It is wrong to assume that some have done that cinema belongs to women. Cinema is created by men for the consolation of men. Would you enlarge upon that?

Jim: Well who makes all the films? Who runs the projection booth? You know it´s a… somehow it´s that masculine desire to dominate life, rather than just accepting it and flowing with it and I think that is responsible for the creation of films and a lot of other things…

Question: Men are dominant as they are, aren´t they? As writers, composers, actors almost everything…?

Jim: Yeah, they´re very few female artists.

Q: Do you think they´re wise to keep out of it?

Jim: Well… yeah I do. Although, you know, it´s a contradiction because I´m totally hung up in the art game. But I think, you know, woman have less need to reestablish a connection with life because they are life.

Divine Inspiration


A slow motion journey through time and space, experienced through the divine feminine. In company with animal archetypes and beautiful mother nature as a source of healing and abundance. In contact with history through generations and indigenous people. Like a symbolic expression of our time right now and what many are going through – in times of cleansing. This is my freely interpreted description of this piece of art. Merging into the experience, feeling it. Sending some gratitude to the maker of this film. Feeling appreciation to the universe providing us with such beauty.
Can you feel it?

Credits for the music: 1) Nicos Hatzopoulos – Secret Love, 2) Oliver Shanti (& Friends) – Sacral Nirvana, 3) Djam & Fam – She Left Home, 4) Scuba – Before (After).

Det allra heligaste

Golden Face
Image above is a campaign image from Alexander McQueen Spring/Summer ´13. Check out this beautiful video from Autumn/Winter Collection 2013. This look very much visualize existing and coming trend. This is the description: ”The Ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to Cardinals’ robes. The high church. nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen. …Hoop skirts, caging and corsetry enhance and idealize a quintessentially feminine silhouette and introduce an erotic undercurrent further suggested by stockings, suspender belts and harnessing. Each look is worn with an embellished ruff: faces are framed.”

English version

Det starkaste budskapet som guldtrenden kan föra med sig är insikten om vårt eget värde som individer – vår egen helighet. I våra liv kommer det att manifesteras mer och mer framöver. Vi har möjligheten att göra val baserade på tillit och hopp snarare än av rädsla och begränsningar. Kontakten med det innersta i oss själva öppnar så många nya rum att ingenting längre tycks omöjligt. Så på sikt är det mycket mer än en trend – ett nytt fundament för en ny tid.

När de dörrarna är på väg att öppnas är det också många andra, gamla dörrar som stängs. På den vägen är det naturligt att söka efter nya visuella inramningar som stärker tron och tilliten. I den fysiska omvärlden kan det röra frågor som ditt hem eller dina kläder. Hur vill du ta emot dig själv i ditt eget hem? Hur vill du stärka din egen upplevelse av ditt nya jag utåt?

Vilka yttre förändringar vill du genomföra för att förtydliga den inre resa som håller på att manifesteras i din egen verklighet? Alla är de frågor som utgår ifrån ett nytt behov. Ett behov av nya symboler och ritualer. I hemmet kan det vara ett altare, en plats för viktiga föremål som stödjer ett inre arbete. Allmänt inom inredning en längtan efter en lugn avskalad och mer varaktig inramning.

Här finns stora möjligheter till en ny syn på inredning. Bort från tidigare ideal med hemmet som en slags kuliss med nya fondväggar varje säsong. Motpolen finns i det varaktigt vilsamma. Ett slags ”allra heligaste” på ett personligt vis. Inspiration finns att hämta i kyrkorum och olika andliga traditioners heliga rum. Liksom från historiska byggnader och konstnärliga miljöer. Målade väggytor i miljövänliga färger, som t.ex. äggoljetempera, blir vanligare. Även personliga handmålade mönster. Jag tror även att vi kommer att smycka våra innertak i större grad med dekorativa målningar. Kanske får vi se mer av innertak- och väggmålningar inspirerade av den gamla målningstekniken ”al secco”.

Fabric VenusBilden till höger visar tyget Venus från franska Pierre Frey med inspiration från målningar i Sixtinska kapellet.

Det är tydligt att i olika skeden inför stora framtidsförändringar så blickar vi först bakåt. Som för att känna in våra rötter på djupet – ner till källan och jorden. Innan vi sedan sträcker oss efter nya himlar.

Inom mode så är min känsla att silhuetterna helt kommer att förändras. På min egen resa har jag stundtals varit helt vilsen eftersom silhuetterna alltid kommer först till mig och plötsligt fanns där inga silhuetter som lockade. Vi kommer även här att låna former från de högtidliga kyrkliga dräkterna. I förlängningen tror jag att det blir nya silhuetter som formas av flera olika trender tillsammans. Även olika etniska traditioner kommer att påverka plagg och skärningar.

Hand i hand med de här nya behoven av andlig näring inom inredning och mode har hållbarheten en naturlig plats. Där tycks vägen fortfarande onödigt lång. Fortfarande är utbudet väldigt begränsat för den som vill gå hela vägen med ekologiska material och etiskt tänkande. Enda sättet som jag ser det att påverka är att vara trogen sin övertygelse och vara kompromisslös. Vågar du vara kompromisslös?